דף הבית

צור קשר

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

דף הבית

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

צרו קשר

תנאי השימוש באתר

תאריך: דצמבר 2020 

ברוכים הבאים! אנו מודים לך על השימוש באתר, בשירותים ובתכנים שהעמדנו לרשותך (להלן, "השירות"). 
yuvi.com שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה ולפרסמם במסמך זה. להנהלת האתר שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים כאמור יוצגו באתר, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהצבתם באתר. מובהר כי עצם כניסה ושימוש באתר, בין אם בתשלום או שלא בתשלום, מהווה מתן הסכמת המשתמש לכל האמור בתנאי השימוש להלן, בלא יוצא מן הכלל, גם אם הצופה לא עיין בהם כלל או עיין בחלקם בלבד.

הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למאן דהוא כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים ועל הנתונים המופיעים באתר או על המידע והתכנים המופיעים בו.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי התכנים המופיעים באתר הנם על דעת הנהלת האתר בלבד

 הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות לטעות במידע המפורסם באתר וכן לא תישא בכל אחריות למידע מטעה ו/או שקרי שיופיע בדפי הפרופיל של המטפלים המפרסמים באתר ו/או בכרטיסי העסק המופיעים באתר לרבות בגין פרטי המוצרים ו/או השירותים המוצעים.

הנהלת האתר לא תשא באחריות למידע ולתכנים שיתפרסמו על ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם ו/או שימוש בהם.

יש להתייחס במשנה זהירות ובביקורתיות למידע שמתפרסם באינטרנט, ובכלל זה למידע המתפרסם באתר בכל מדור באתר. הנהלת האתר לא תהיה אחראית למהימנותו, אמינותו, דיוקו או שלמותו. כל מידע המופיע באתר אינו מהווה תחליף לבדיקת התכנים המתפרסמים על ידי הגולש באתר.

ספק השירות

הישות המספקת את השירות היא חברת "יובל המבולבל בע"מ", חברה הפועלת במסגרת חוקי מדינת ישראל, (תיקרא להלן "yuvi.com", "אנחנו", "לנו" או "שלנו").

השירות שלנו

השירות מאפשר לך לקבל עדכונים על הופעות צפויות, לרכוש מוצרים, לצפות בסוגי תוכן שונים ובדפי יצירה.

התוכן בשירות כולל סרטונים, אודיו (מוזיקה), כיתוב, גרפיקה, תמונות, שמות וסימנים מסחריים (או סמלי לוגו), תכונות אינטראקטיביות, תוכנות ומדדים, בין שסופקו על ידי yuvi.com או על ידי צד שלישי (נקראים ביחד "התוכן"). המשתמשים רשאים לצפות בתוכן אך לא להעתיק אותו. אם נתקלת בתוכן שלדעתך אינו עומד בתנאי ההסכם הזה, ו/או אינו הולם לדעתך ניתן לדווח לנו עליו בכתובת: [email protected] 

השירות מאפשר לך לקבל עדכונים על הופעות צפויות, לרכוש מוצרים, לצפות בסוגי תוכן שונים ובדפי יצירה.

התוכן בשירות כולל סרטונים, אודיו (מוזיקה), כיתוב, גרפיקה, תמונות, שמות וסימנים מסחריים (או סמלי לוגו), תכונות אינטראקטיביות, תוכנות ומדדים, בין שסופקו על ידי yuvi.com או על ידי צד שלישי (נקראים ביחד "התוכן"). המשתמשים רשאים לצפות בתוכן אך לא להעתיק אותו. אם נתקלת בתוכן שלדעתך אינו עומד בתנאי ההסכם הזה, ו/או אינו הולם לדעתך ניתן לדווח לנו עליו בכתובת: [email protected] 

הגבלות השירות

השימוש שלך בשירות ייעשה בכפוף לתנאים בהסכם זה אשר עליך לקרוא בעיון ולוודא שהבנת אותו. אם ההסכם אינו מובן לך, או שאינך רוצה לאשר חלק ממנו, אינך רשאי להשתמש בשירות yuvi.com.

יש לך רשות לגשת לשירות ולהשתמש בו כפי שהוא זמין עבורך, בכפוף לעמידה בתנאי ההסכם וציות לחוקי מדינת ישראל. יש לך רשות לצפות בתוכן או להאזין לו לשימושך האישי וחל איסור מוחלט לעשות בו שימוש אחר כלשהו, לרבות שימוש מסחרי ו/או ציבורי ו/או סיטונאי/כלשהו. 

ההגבלות הבאות חלות על השימוש שלך בשירות:

  • אסור לשכפל, לשנות, להוריד, לשמור, להפיץ, להעביר, לשדר, למכור או להשתמש בכל דרך אחרת שאינה שימוש אישי בכל חלק מהשירות או בכל חלק מהתוכן, מלבד במקרים בהם נתקבל אישור בכתב מחברת yuvi.com ואם הדבר רלוונטי, עם אישור מראש בכתב מבעלי הזכויות המתאימים.
  • אסור לפרוץ, להשבית, לעקוף, לנהל תקשורת במרמה, או להתערב בשירות בכל דרך שהיא אשר מגבילה את השימוש בשירות או בתוכן.
  • אסור להשתמש באתר ו/או בכל מרכיב בו על גבי אתרים או שירותים אחרים. אין להפיץ בכל דרך ואמצעי שהם תוכן ו/או מרכיב אחר כלשהו המוצג באתר ומיועד לשימוש אישי.
  • אסור לגשת לשירות באמצעות כלים אוטומטיים (כגון בוטים או כלי העתקה) מלבד במקרים של מנועי חיפוש ציבוריים או עם אישור מראש בכתב מאת yuvi.com.
  • אסור לאסוף או להשתמש במידע שעשוי לזהות אדם מסוים בשירות.
  • אסור להשתמש בשירות כדי להפיץ תוכן שיווקי או מסחרי בלתי רצוי, או ספאם.

שינוי או שימוש שאינו עפ"י האמור, מהווה הפרה של זכויות שונות, לרבות ומבלי להמעיט מהאמור זכויות יוצרים, מבצעים וכיו"ב בין אם הן של yuvi.com ו/או של צדדים שלישיים שהתירו לנו את השימוש בהן.

מי רשאי להשתמש בשירות?

ילדים בכל הגילאים רשאים להשתמש ב-yuvi.com  בתנאי שהשירות הופעל על ידי הורה או אפוטרופוס מעל גיל 18.
אם טרם מלאו לך 18 שנים, כדי להשתמש בשירות עליך לקבל את רשותו של ההורה או האפוטרופוס החוקי שלך ולקרוא ביחד איתו הסכם זה.
הורים או אפוטרופוסים – באישור שלכם לילדכם להשתמש בשירות, תהיו כפופים לתנאי ההסכם ותישאו באחריות לפעילות של ילדכם בשירות.

קניין רוחני (IP)

זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר הינם של חברת yuvi.com והשימוש בשירות אינו מעניק לך בעלות כלשהי על זכויות קניין רוחני בתוכן שאליו ניגשת. הקניין הרוחני שלנו כולל: תכנים (סרטים, סרטונים, שירים וסדרות) בין אם שלנו או של צד שלישי שהתיר לנו את השימוש בהם, טקסטים, רעיונות, עיצובים, גרפיקה, שמות, סימנים מסחריים, דמויות, יישומים, ו/או כל חומר אחר הכלול באתר או באפליקציה.
אין להעתיק, להפיץ, לשנות, לשכפל, לפרסם, לשדר, להציג בפומבי, להעביר, ו/או למכור את המידע ו/או חלק ממנו.

שינויים ועדכונים בשירות

אנו ב yuvi.com פועלים כל הזמן על מנת לשפר ולעדכן את השירות שלנו. במידה ונצטרך לבצע שינויים ו/או עדכונים תהיה yuvi.com רשאית לשנות ו/או לעדכן, להתאים, להוסיף או לגרוע כל מרכיב באתר או באפליקציה, לרבות תוכן ו/או מידע וזאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ולמשתמש לא תהיה טענה, דרישה או תביעה כלשהי בשל כך.
אנחנו תמיד נשקול בזהירות את ההשפעות של שינויים כאלה על השירות. ככל שהדבר יהיה אפשרי באופן סביר, נספק התראה למשתמשים לפני הפסקת השירות שלנו. אם זאת, יהיו מקרים שבהם נצטרך לבצע שינויים כאלה ללא הודעת התראה, למשל במקרים שבהם עלינו לנקוט פעולה כדי לשפר את האבטחה והתפקוד התקין של השירות שלנו, למנוע ניצול לרעה או לציית לדרישות משפטיות.

הפסקת פעילות השירות

yuvi.com רשאית לסיים הפעלת האתר מכל סיבה שהיא ובכל שלב, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

תנאים משפטיים אחרים

התחייבות

אנו מספקים את השירות במידה סבירה של זהירות ומיומנות.

כתב ויתור

על פי החוק, לצרכנים יש זכויות מסוימות שלא ניתן להחריג או לשנות בחוזה. אין בהסכם דבר המשפיע על זכויות אלה  שייתכן ויש לך כצרכן. אלא אם צוין במפורש בהסכם או כפי שנדרש בחוק, yuvi.com אינה מספקת הבטחות ספציפיות בנוגע לשירות. 

הגבלת החבות

כל המשתמשים: דבר מן האמור בהסכם אינו מיועד להחריג או להגביל את החבות של צד מהצדדים למקרים של: מוות או פציעה; הונאה; מצג שווא שקרי; או כל חבות שלא ניתן להחריג או להגביל על פי חוק.

במידה המותרת על פי הדין החל, yuvi.com ושותפיו העצמאיים לא יהיו אחראים לדברים הבאים:

  1. הפסדים שלא נגרמו כתוצאה מהפרת תנאי ההסכם על ידי yuvi.com או על ידי שותפיו העצמאיים;
  2. כל נזק או הפסד אשר בזמן חתימת ההסכם בינך לבין yuvi.com, לא ניתן היה לחזותו מראש במידת הסביר כתוצאה של הפרת ההסכם על ידי yuvi.com או שותפיו העצמאיים; 

קישורים של צד שלישי

השירות עשוי לכלול קישורים לאתרים ולשירותים מקוונים של צד שלישי, שאינם בבעלות או בשליטת  yuvi.com. ל-yuvi.com אין שליטה באתרים ובשירותים מקוונים כאלה, ולא חלה עליה שום אחריות לפעילותם. עליך להיזהר ביציאה מהשירות; אנו ממליצים לקרוא את התנאים ואת מדיניות הפרטיות של כל אתר ושירות מקוון של צד שלישי שתבקר בהם.

מידע על ההסכם

שינוי ההסכם

אנחנו עשויים לשנות את ההסכם, למשל כדי שישקף שינויים שנעשו בשירות, או מסיבות משפטיות או רגולטוריות או מטעמי אבטחה. yuvi.com תספק הודעה מראש בפרק זמן סביר לגבי שינויים מהותיים שייערכו בהסכם, ותעניק אפשרות לעיין בשינויים. עם זאת, שינויים הנוגעים לתכונות חדשות בשירות או שינויים שנעשו מסיבות משפטיות עשויים להיכנס לתוקף באופן מיידי, ללא התראה. השינויים יחולו רק מרגע יישומם ואילך. אם אינך מסכים/ה לתנאים ששונו, עליך לסגור את חשבונך ב yuvi.com ולהפסיק את השימוש בשירות.

המשך יישום ההסכם

אם סיימת את השימוש בשירות, התנאים הבאים של ההסכם ימשיכו לחול עליך: "תנאים משפטיים אחרים", "מידע על ההסכם" והרישיונות שהענקת ימשיכו להתקיים במקרים מוגבלים, כמתואר בסעיף "משך תקופת הרישיון".

הפרדת סעיפי ההסכם

אם יתברר כי תנאי מסוים בהסכם אינו ניתן לאכיפה מסיבה כלשהי, לא תהיה לכך כל השפעה על התנאים האחרים.

העברת תנאים

yuvi.com עשוי להעביר את ההסכם במלואו או בחלקו לשותף עצמאי, או לצד שלישי במקרה ש-yuvi.com תימכר.

אי-ויתור

אם לא פעלת בהתאם לתנאים של הסכם זה, ולא נקטנו פעולה באופן מיידי, אין הדבר מעיד על כך שוויתרנו על זכויות כלשהן שעשויות להיות לנו (כגון הזכות לנקיטת פעולה בעתיד).

החוק החל

הסכם זה והקשרים שלך עם yuvi.com במסגרת הסכם זה יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל, ולבתי המשפט המוסמכים של מדינת ישראל תהא הסמכות לברר סכסוכים משפטיים כאמור.

בתוקף החל מתאריך 1 בדצמבר 2020