מותק בארץ הילדים

20.12.2022
שעה: 10:00 | 13:15 | 16:30

ת"א – היכל קבוצת שלמה 

מותק בארץ הילדים

21.12.2022
שעה: 10:00 | 13:15 | 16:30

ת"א – היכל קבוצת שלמה 

מותק בארץ הילדים

22.12.2022
שעה: 10:00 | 13:15 | 16:30

ת"א – היכל קבוצת שלמה 

מותק בארץ הילדים

23.12.2022
שעה: 10:30 | 13:45 

ת"א – היכל קבוצת שלמה 

מותק בארץ הילדים

24.12.2022
שעה: 09:15 | 12:15 | 15:15 | 18:15

ת"א – היכל קבוצת שלמה 

מותק בארץ הילדים

25.12.2022
שעה: 13:15

ת"א – היכל קבוצת שלמה 

מותק בארץ הילדים

27.12.2022
שעה: 16:00 | 18:30 

ב"ש – היכל הקונכייה

מותק בארץ הילדים

28.12.2022
שעה: 16:00 | 18:30 

ב"ש – היכל הקונכייה 

מותק בארץ הילדים

31.12.2022
שעה: 09:15 | 12:15 | 15:15 | 18:15

חיפה – מרכז הקונגרסים

מותק בארץ הילדים

01.01.2023
שעה: 16:00 | 18:30 

חיפה – מרכז הקונגרסים

מותק בארץ הילדים

02.01.2023
שעה: 16:00 | 18:30 

חיפה – מרכז הקונגרסים

מותק בארץ הילדים

03.01.2023
שעה: 16:00 | 18:30 

חיפה – מרכז הקונגרסים

מותק בארץ הילדים

04.01.2023
שעה: 16:00 | 18:30 

חיפה – מרכז הקונגרסים

מותק בארץ הילדים

08.01.2023
שעה: 15:30 | 18:30 

חיפה – מרכז הקונגרסים