פופ אפ המסע אל הכוכב

המסע אל הכוכב

21.06.2022
שעה: 17:30

אופקים – היכל התרבות

פופ אפ המסע אל הכוכב

המסע אל הכוכב

30.06.2022
שעה: 17:30

אריאל – היכל התרבות

פופ אפ המסע אל הכוכב

המסע אל הכוכב

03.07.2022
שעה: 17:30

נשר – היכל תרבות

פופ אפ המסע אל הכוכב

המסע אל הכוכב

12.07.2022
שעה: 17:30

בית שאן – הקימרון

פופ אפ המסע אל הכוכב

המסע אל הכוכב

13.07.2022
שעה: 17:30

מוצקין – היכל התיאטרון

פופ אפ המסע אל הכוכב

המסע אל הכוכב